דבורה ירון עיצוב תכשיטים פסלים כלים

רח׳ בילטמור 10 תל-אביב

טלפון: 03-5440944
נייד: 054-4500199

devorajaron@gmail.com